×

ADVERTISING

Home Works Gallery Contact

هر از گاهی شاهد ورود ابزارهای جدید و روش های نوین در حوزه تبلیغات محیطی در شهرهای بزرگ هستیم. استرابورد درکنار تبلیغات محیطی روی اتوبوسهای شهری عضو جدید در حوزه رسانه محیطی می باشد. این سازه که نوعی استند ایستاده تبلیغاتی است به عبارتی نسل جدید سازه های بادبانی و پرتابل های ایستاده قدیمی است که از چندین سال پیش توسط شهرداری ها جهت اکران های فرهنگی و اطلاع رسانی مورد استفاده قرار می گیرد. استرابورد سازه ای است که نقایص و ایرادات نسل های قبلی خود را برطرف کرده و ایستایی خوبی در مقابل باد دارد. بعد گرافیک با داشتن بیش از 50 استرابورد در سطح شهر و نقاط پربازدید تبریز و همچنین به عنوان تنها مجری تبلیغات محیطی روی اتوبوی های شهری در شهر تبریز امکان استفاده سفارش دهندگان از این مزیت را ایجاد کرده است.